Om förskolan

Gjutformens förskola ligger i mitten av ett bostadsområde vid Mimmi Ekholms plats. På förskolan finns, utifrån ett barnperspektiv, materialet tillgängligt på barnens nivå och miljöerna utgår från Uppsala kommuns sju rumskoncept som innehåller sand och vatten, bygg och konstruktion, drama och ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skriv och it. På Gjutformens förskola arbetar vi för att stödja barnens utforskande samt att ge dem verktyg och möjlighet att påverka sin närmiljö men även sin framtid. Förskolan har närhet till både stadsmiljö och naturmiljö vilket skapar en mångfald av möjligheter för barns meningsskapande och upptäckande.

Kom och besök oss
Förskolan slår upp sina dörrar i början av januari och kommer därefter att ha datum när du som förälder kan komma och hälsa på eller börja ditt barns introduktion.

Skollag och Läroplan
Förskolan arbetar efter förskolans läroplan som reviderats och en ny version kommer att tas i bruk juli 2019.

Här kan du läsa den som gäller fram till dess.