Om förskolan

Gjutformens förskola ligger i mitten av ett bostadsområde vid Mimmi Ekholms plats. På förskolan finns, utifrån ett barnperspektiv, materialet tillgängligt på barnens nivå och miljöerna utgår från Uppsala kommuns sju rumskoncept som innehåller sand och vatten, bygg och konstruktion, drama och ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skriv och it.

På Gjutformens förskola arbetar vi för att stödja barnens utforskande samt att ge dem verktyg och möjlighet att påverka sin närmiljö men även sin framtid. Förskolan har närhet till både stadsmiljö och naturmiljö vilket skapar en mångfald av möjligheter för barns meningsskapande och upptäckande.