Verksamhet & pedagogik

Vi lär! Vi leker! Vi lyckas!

Vårt arbetssätt
Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga samt sin proximala utvecklingszon. Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på olika sätt är pedagogernas drivkraft och kommer att ligga till grund för den verksamhet som bedrivs. Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och sätt att lära. Vi värnar om vår närmiljö och vill ge barnen rika erfarenheter i skog, mark och stad där omsorg om närmiljön och hållbar utveckling står i fokus.

Traditioner
Då förskolan öppnade i januari 2019 har vi inga specifika traditioner ännu, utan dessa kommer att skapas tillsammans med de barn, pedagoger och föräldrar som är en del av förskolan.

Värdegrund

På förskolan strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet och delaktighet. Mötet mellan barn-barn och barn-pedagog utgår från respekt och nyfikenhet. Under våren kommer pedagoger och barn att tillsammans arbeta fram en värdegrund som kommer att ligga till grund för verksamheten. Luthagens förskoleområdes ledord består av orden " vi lär, vi leker, vi lyckas" och är gemensamt för alla förskolor i området.Uppdaterad: