Verksamhet & pedagogik

Vi lär! Vi leker! Vi lyckas!

Vårt arbetssätt
Pedagogerna på förskolan är medforskande och utmanande pedagoger som strävar efter att varje barn ska utmanas och lära utifrån sin egen förmåga. Att ge varje barn möjligheten att upptäcka och förstå sin omvärld på olika sätt. Vi vill ge barn möjligheten att pröva och ompröva, lyckas och misslyckas för att på så sätt erövra nya erfarenheter och sätt att lära. Vi värnar om vår närmiljö och vill ge barnen rika erfarenheter i skog, mark och stad där omsorg om närmiljön och hållbar utveckling står i fokus.

Traditioner
Förskolan har många fina traditioner som vi berättar gärna mer om när vi träffas. 

Värdegrund

På förskolan strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet och delaktighet. Mötet mellan barn-barn och barn-pedagog utgår från respekt och nyfikenhet. Uppdaterad: